Reklamacje

Reklamację składa się na formularzu reklamacyjnym do pobrania tutaj – kliknij.
z dołączonym dowodem zakupu na adres: SELAVI ul.Domowicza38 95-080 Tuszyn.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny). W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem i do paczkomatów.

Więcej informacji w Regulaminie zakupów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.