Reklamacje

Aby złożyć reklamację należy:
  • wypełnić formularz reklamacyjny – do pobrania tutaj.
  • reklamowany produkt z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym, przesłać na adres:
SELAVI ul.Domowicza38 95-080 Tuszyn

  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu.
  • W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
  • Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie zwrócimy koszt wysyłki na podane konto bankowe.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem pocztowym

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.